Kulturaftale

Kulturaftalen understøtter den kulturpolitiske vision om at skabe dynamiske kulturbyer.

Her kan du finde Kulturregion Østjysk Vækstbånds kulturaftaler og tillægsaftaler

Tillægsaftale 2019

Tillægsaftale 2018

Kulturaftale 2016-2017

 

Kulturregion Østjysk Vækstbånds kulturaftale for perioden 2012-2015 kan læses i sin fulde længde her.

Kulturregion Østjysk Vækstbånd ønsker med kulturaftalen både at videreføre og videreudvikle de erfaringer, som de tidligere kulturaftaler har bidraget med, samt initiere kulturel udvikling på nye områder. Vi ønsker at skabe nye kulturaftaleprojekter i kulturregionen af meget høj faglig og kunstnerisk kvalitet, som gennem udnyttelse af viden og erfaringer på tværs af regionen både kan styrke den strategiske udvikling i regionens kulturmiljøer og bidrage til udviklingen af kulturel mangfoldighed i kulturregionens kulturliv til glæde for regionens borgere.

Læs kulturaftalen 2012 - 2015 her

Tre indsatsområder

Kulturregionen har vurderet de væsentligste og vigtigste områder for kulturregionen at udvikle sig inden for, i den kommende kulturaftaleperiode, i bestræbelsen på at realisere visionen om at få levende kulturbyer. Der arbejdes med tre indsatområder:

  • Den kulturelle byudvikling
  • Ungekultur
  • Kulturarvsspor i landskabet

Læs mere om de tre indsatsområder i kulturaftalen

I forbindelse med udviklingen af den kulturaftalen for 2012-2015 er der blevet udarbejdet en områdeanalyse af kulturregionen. Denne områdeanalyse, som kan hentes her, danner grundlag for udviklingen af kulturaftalens nye vision og indsatsområder. Den nye vision og de nye indsatsområder til kulturaftalen kan hentes her.

Kulturregion Østjysk Vækstbånds kulturaftale for perioden 2009-2011 kan læses i sin fulde længde her.

Se kulturaftalen 2009 - 2011 her

Bilag til kulturaftalen

Se folderudgaven af kulturaftalen 2009 - 2011