Organisation

Kulturregion Østjysk vækstbånd er politisk forankret i de fire kommuners respektive kulturudvalg.

Dermed arbejdes der med en tæt bilateral, kulturpolitisk organisering i mellem kommunerne.

Kulturregion Østjysk Vækstbånd er administrativt og ledelsesmæssigt forankret i en administrative styregruppe, som består af en kulturchef og en kulturkonsulent fra hver af de fire deltagende kommuner. Den administrative organisering er således decentraliseret.