Organisation

Med henblik på at skabe en lokal forankring og opbakning til aftalen nedsættes en fælles kommunal politisk styregruppe, der skal sikre en operationel styring på et politisk og administrativt niveau.

Organisationsplan

Med henblik på at skabe en lokal forankring og opbakning til aftalen nedsættes en fælles kommunal politisk styregruppe, der skal sikre en operationel styring på et politisk og administrativt niveau.

Politisk styregruppe

Den politiske styregruppe for Kulturregion Østjysk Vækstbånd består af kulturudvalgsformændene og næstformændene fra de fire kommuner.

Administrativ styregruppe

Den administrative styregruppe består af følgende medlemmer: