Organisation

Med henblik på at skabe en lokal forankring og opbakning til aftalen nedsættes en fælles kommunal politisk styregruppe, der skal sikre en operationel styring på et politisk og administrativt niveau.