Indsatsområde

Kulturregionens fire kommuner har identificeret følgende indsatsområde

"Kunstneriske og kulturelle vækstlag for børn- og unge"

Indsatsområdets formål er at arbejde for, at flest mulige af kulturregionens børn- og unge har været i direkte eller indirekte kontakt med kunstneriske og kulturelle initiativer forankret i eller støttet af Kulturregion Østjysk Vækstbånd.