Kulturregion Østjysk Vækstbånd

Kulturministeriet og de fire østjyske kommuner Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg samarbejder om at fremme kulturområdet gennem kultureksperimenter med særlig fokus på nytænkning og udvikling

Kulturaftale

Kulturaftalen for 2016-2017 skal understøtte den kulturpolitiske vision om at skabe levende kulturbyer.

Urban Lab

Følg med i Urban Lab som er et eksperimentarium der gennem kompetenceudvikling, eksperimenter og midlertidige greb går nye veje i byudviklingen.

Tillægsaftale 2018

Kulturaftaleindsatsen for 2016-2017 forlænges med nærværende tillægsaftale med et år.

Levende unge-kultur 2012-2015

I håndbogen findes inspiration til at skabe ungekulturprojekter for, med og af unge - også i et tværkommunalt regi.

Levende byrum 2012-2015

I Erfarings- og visionskataloget kan man læse hvad der kom ud af indsatsen Levende byrum 2012-2015.

Status 2017

I det følgende præsenteres en status for kulturregionsindsatsen i 2017.