Om kulturregionen

Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et samarbejde mellem Kulturministeriet og de fire østjyske kommuner Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg.

Fire kommuner i samarbejde om kultur

De fire kommuner i kulturregionen Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens har en ensartet størrelse i alt ca 360.000 indbyggere og har et bredt kulturfelt med både formidlende og producerende, professionelle kulturinstitutioner samt et spirende vækstlag.

Helt i tråd med Kulturministeriets intensioner har vi med kulturaftalen i den kommende periode hovedsageligt fokus på arbejdet med børne-/ungekultur med det formål at sikre, at børn og unge gennem aktiv deltagelse får lyst til at engagere sig i kunst og kultur.

Se slots- og kulturstyrelsens hjemmeside om kulturaftaler.