Om kulturregionen

Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et samarbejde mellem Kulturministeriet og de fire østjyske kommuner Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg.

Formålet er at fremme samarbejdet mellem kommunerne på kulturområdet med fokus på nytænkning og udvikling.

Fire kommuner i samarbejde om kultur

De fire kommuner i kulturregionen, Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg, har en ensartet størrelse (i alt ca. 360.000 indbyggere) og har et bredt kulturfelt med både formidlende og producerende, professionelle kulturinstitutioner samt et spirende vækstlag. En anden fælles faktor er, at kommunerne er naboer til Århus, der har et omfattende videns-, kultur-, erhvervs- og uddannelsesmiljø. Uddannelsesmiljøerne i aftaleområdet har de mellemlange uddannelser repræsenteret. De længerevarende, videregående uddannelser er mere sparsomt repræsenteret. Det medfører bl.a., at de ressourcestærke unge i et vist omfang søger væk fra købstæderne efter ungdomsuddannelsernes afslutning. Byernes kulturliv er samtidig under et vist pres fra de større byers vidtforgrenede, dynamiske kulturtilbud. Her ud over er globaliseringen med til at skabe en stigende forventning fra borgerne om professionelle og avancerede, oplevelsesorienterede kulturtilbud.

I den stående kamp om at være blandt de mest bosætningsattraktive kommuner, spiller disse forventninger en væsentlig rolle. Det er udfordrende for den enkelte kommune at skaffe sig viden og indflydelse nok til at løfte disse opgaver. Det kræver uddannelser, rapporter og analyser på højt niveau. Med denne aftale samarbejder de fire kommuner om at etablere netværk for at indfri et læringspotentiale og en øget effektivitet. Der er således et særligt potentiale i, at de fire kommuner med samlede kræfter angriber de problemstillinger, som de er fælles om på det kulturelle område.

To temaområder

Kulturregionens fire kommuner har identificeret to temaområder.

Læs mere på ovenstående link.

Kulturaftale

Kulturministeriets tanke med kulturaftaler er med udgangspunkt i det tværkommunale samarbejde at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende område og sammen højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og -institutioner. Samtidig fungerer en kulturaftale som en samlet platform, hvorfra samarbejdet mellem statslige og kommunale kulturinstitutioner kan udfolde sig. 

Se mere på https://slks.dk/ 

Kulturregionen udvikler byudviklingsprojekt Urban Lab som understøtter skabelsen af byliv gennem tværfagligt samarbejde og udvikling af faglige netværk i region Midtjylland. Urban Lab indgår som en del af Aarhus Kulturhovedstad 2017.

Link til Urban Lab