Urban Lab 2013 - 2017

Urban Lab-projektet er et kompetenceudviklingsforløb, som har det ene meget klare mål, at kvalificere og sikre kvaliteten i den fremtidige danske byrumsudvikling.

I de senest år er begrebet byrum kommet til at spille en større og større rolle i udviklingen af de lokale byudviklingsstrategier, i bestræbelsen på at skabe byer med liv. Byer som tiltrækker nye borgere og turister og giver et signal om, at byen og dens bydele er åbne og attraktive for alle at bo og leve i.

Formål med Urban Lab

Formålet med projektet Urban Lab er, gennem innovative processer, at udforske byrummets rolle. Hvilken rolle kan og skal byrummet spille, som en aktiv del af samfundsudviklingen, dels i forhold til dets ”formål” – hvad skal det kunne, som en offentlig platform og dels i forhold til individets oplevelse og behov? -projektet er et kompetenceudviklingsforløb, som har det ene meget klare mål, at kvalificere og sikre kvaliteten i den fremtidige danske byrumsudvikling. I de senest år er begrebet byrum kommet til at spille en større og større rolle i udviklingen af de lokale byudviklingsstrategier, i bestræbelsen på at skabe byer med liv. Byer som tiltrækker nye borgere og turister og giver et signal om, at byen og dens bydele er åbne og attraktive for alle at bo og leve i.

Læs mere om Urban Lab

Formålet med projektet er, gennem innovative processer, at udforske byrummets rolle. Hvilken rolle kan og skal byrummet spille, som en aktiv del af samfundsudviklingen, dels i forhold til dets ”formål” – hvad skal det kunne, som en offentlig platform og dels i forhold til individets oplevelse og behov?

Visionen og ambitionen med Urban Lab er, at kompetenceudviklingsprojektet, som et banebrydende innovationsprojekt bidrager med ny viden og læring - gentænkning, som sætter en ny dagsorden for, hvordan byrum udvikles, så livet kan udfolde sig. 

For yderligere oplysninger om Urban Lab-projektet kontakt kulturregionens projektleder Tone Lassen

Her kan du se programmet for Urban Lab Workshop 1