Levende ungekultur

De fire kommuner i kulturregionen Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg ønsker med projektet ”Levende ungekultur” at:

  • sikre, at der skabes udfoldelsesmuligheder på kunst- og kulturområdet for unge, med særlig fokus på unges egne aktiviteter og netværk i kulturaftaleområdet
  • sikre, at unge fra kulturaftalekommunerne får mulighed for at udvikle sig og udfolde sig på de kunstneriske og kulturelle områder på et højt kvalificeret niveau
  • skabe netværk og kunstneriske/ kulturelle miljøer, hvor unge kan møde andre unge, der udfolder sig med egne projekter og aktiviteter på kunst- og kulturområdet.

Formålet med ”Levende ungekultur” er endvidere at sikre, at de unge kunstnere, som tilknyttes projektet, har de rette kompetencer og besidder et højt kunstnerisk niveau, udvælges kunstnerne i samarbejde med Kunststyrelsen. De unge selv vil blive inddraget i den endelige udvælgelse af kunstner til de enkelte projekter, for derved at sikre de unges medejerskab og engagement.

Læs den fulde projektbeskrivelse på side 26 i kulturaftalen 2012-2015.

Her kan du se kulturaftalen 2012-2015.

For yderligere information om projektet "Levende ungekultur" kontakt tovholder Steen Nysom leder af Medborgerhuset Stationen i Viborg.

Projektbeskrivelser

Læs de uddybende projektbeskrivelser for hver by: