Levende byrum

Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg er hovedbyer i deres respektive kommuner. Alle fire byer er velfungerende købstæder, hvor der 9-17 mandag-fredag færdes mange mennesker.

Med projektet Levende byrum ønsker de fire kommuner at skabe kulturelt liv i midtbyerne i et større antal timer i døgnet og udvikle midtbyer, hvor byrummet i højere grad udnyttes, danner ramme for og skaber mulighed for nye kulturelle udfoldelser og oplevelser af høj faglig kvalitet til gavn for kommunernes borgere og gæster. Endvidere ønsker man i projektet at fokusere på en nytænkende formidling af kulturarven i byens rum for dermed at være med til at fremhæve det særegne og unikke i kulturregionens byer.

For yderligere information om projektet "Levende byrum" kontakt tovholder Dorte Ringgaard Jensen byplanlægger i Silkeborg Kommune. Læs den fulde projektbeskrivelse på side 21 i kulturaftalen 2012-2015.

Her kan du se Kulturaftalen 2012-2015.

Projektbeskrivelser

Læs de uddybende projektbeskrivelser for hver by: