Ph.D projekt i kulturregionen

Kulturregion Østjysk Vækstbånd har igangsat et Ph.D projekt som løber fra december 2010 til december 2013, og er givet den danske titel: "Kultur- og oplevelsesrum – i et samarbejde mellem kommuner"

Projektet omhandler den måde hvorpå de fire kommuner samarbejder om at nå målet, at levere bedre kultur til borgerne i kommunerne, og i højere grad blive mere interessante for borgere i andre kommuner. Projektet skal bidrage til denne udvikling på et mere teoretisk niveau end der normalt arbejdes på i kommunerne.

Her kan du se pixiudgaven af Ph.D projektet.

Kultur og oplevelse

Projektet er groft set bygget op omkring to hoveddele; kultur og oplevelser. To aspekter, der de senere år, er kommet mere og mere i fokus i kommunalplanlægning. Kulturen, er det der på en gang definerer vores samfund og udvikler det. Der er i alle samfund en nedarvet forståelse af hvad kultur er, samt meninger om hvor kulturen og samfundet skal bevæge sig hen. Det er vigtigt at have for øje hvad kultur er, og hvordan det skal forstås når man planlægger for kultur. Oplevelser, er de seneste ti år løbende blevet implementeret i kommunernes planlægning, som et element til at forbedre opfattelsen af forskellige produkter, events, etc. Specielt har man set det økonomiske aspekt i fokus. Det knytter sig til det simple mål, at kunne tjene penge på de oplevelsesprodukter, der iværksættes af en kommune. Oplevelsesbegrebet har stor udbredelse og et stadig stort potentiale for udvikling i planlægningen. Det rumlige perspektiv i projektet benyttes både som analyse parameter og som en metode til at afgrænse og definere hvad der fokuseres på i et givet eksempel. Der arbejdes dog både med fysiske og abstrakte rumligheder, som gør det lidt mere kompliceret end de blotte linjeføringer på et kort. Det giver til gengæld et stort potentiale for at opbygge et fleksibelt og smidigt analyseværktøj.

Der er under projektets udførelse, løbende kontakt og dialog med repræsentanterne fra Kulturregionen, hvilket sikrer en gensidig påvirkning af projektets retning og fokus. Dette er essentielt for Ph.D projektet, da det bl.a. er samarbejdets potentiale og muligheder, der er i fokus.

Resultatet af dette Ph.D projekt skulle gerne være, at ’Kulturregion Østjysk Vækstbånd’ bliver i stand til, på et bedre grundlag, at udvikle bedre kultur og oplevelses rum, til glæde for den enkelte borger og kommunerne som helhed. 

Forskningsstudiet forestages af

Michael Thyrrestrup Pedersen,  Ph.D. fellow 
Department of Development and Planning
Aalborg University
Fibigerstraede 11
9220 Aalborg East, Denmark
Tel: +45 2538 8658
mtp@plan.aau.dk