Ungekultur

I kulturregionen peges der på relevansen af en mere fokuseret indsats på ungeområdet, så de unge, som betragtes som en meget væsentlig ressource, får en større plads i det kulturelle bybillede. I den tidligere kulturaftale har der været et særligt fokus på udviklingen af børnekultur og formidling til børn. Kulturregionen ønsker nu at sætte fokus på ungegruppen – at understøtte de unges kulturmiljøer og skabe mulighed for, at de unge kan udfolde sig kunstnerisk og kulturelt og derigennem forbedre unges muligheder i deres lokale miljø.