Kulturarvsspor i landskabet

Kulturregionens fire byer er beliggende i unikke natur- og kulturlandskaber. Disse landskabers kulturhistorie skal yderligere synliggøres og formidles til regionens borgere og besøgende, så områdets kulturhistoriske identitet og værdier fremmes i vores kulturelle bevidsthed. Kulturlandskaberne rummer store potentialer både i forhold til kulturarv og til kulturelle oplevelser samt i forhold til at udvikle bevægelsesaktiviteter i områderne. Det er særlig interessant at lave tiltag, som sammenkobler de tre nævnte elementer: kulturarv, kulturel oplevelse og bevægelse.