Den kulturelle byudvikling

Kulturregionen ønsker at fokusere på potentialet i den kulturelle byudvikling, som gennem strategisk og tværfaglig anvendelse af kulturelle ressourcer skaber lokal udvikling og øget kvalitet i projektløsningerne til gavn for regionens borgere. Området tænkes også at have et interessant internationalt perspektiv. Som et underliggende aspekt i den kulturelle byudvikling ønsker kulturregionen at belyse effekten af kunstneriske og kulturelle aktiviteter i relation til den mentale sundhed.