Indsatsområder 2012 - 2015

Her kan du får mere information om Kulturaftalens tre indsatsområder: Den kulturelle byudvikling, Ungekultur og Kulturarvsspor i landskabet.

De tre indsatsområder understøtter kulturregionens kulturpolitiske vision om udvikling af "Den levende kulturby".

Den kulturelle byudvikling

Kulturregionen ønsker at fokusere på potentialet i den kulturelle byudvikling, som gennem strategisk og tværfaglig anvendelse af kulturelle ressourcer skaber lokal udvikling og øget kvalitet i projektløsningerne til gavn for regionens borgere. Området tænkes også at have et interessant internationalt perspektiv. Som et underliggende aspekt i den kulturelle byudvikling ønsker kulturregionen at belyse effekten af kunstneriske og kulturelle aktiviteter i relation til den mentale sundhed.

Ungekultur

I kulturregionen peges der på relevansen af en mere fokuseret indsats på ungeområdet, så de unge, som betragtes som en meget væsentlig ressource, får en større plads i det kulturelle bybillede. I den tidligere kulturaftale har der været et særligt fokus på udviklingen af børnekultur og formidling til børn. Kulturregionen ønsker nu at sætte fokus på ungegruppen – at understøtte de unges kulturmiljøer og skabe mulighed for, at de unge kan udfolde sig kunstnerisk og kulturelt og derigennem forbedre unges muligheder i deres lokale miljø.

Kulturarvsspor i landskabet

Kulturregionens fire byer er beliggende i unikke natur- og kulturlandskaber. Disse landskabers kulturhistorie skal yderligere synliggøres og formidles til regionens borgere og besøgende, så områdets kulturhistoriske identitet og værdier fremmes i vores kulturelle bevidsthed. Kulturlandskaberne rummer store potentialer både i forhold til kulturarv og til kulturelle oplevelser samt i forhold til at udvikle bevægelsesaktiviteter i områderne. Det er særlig interessant at lave tiltag, som sammenkobler de tre nævnte elementer: kulturarv, kulturel oplevelse og bevægelse.