Temaområder 09-11

Kulturaftalen tager fat på en gruppe helt centrale udfordringer, der forener de fire kommuner i det østjyske vækstbånd fra Randers over Viborg og Silkeborg til Horsens. Aftalen udspringer af et stærkt ønske om at udnytte viden og erfaringer på tværs af regionen gennem nytænkende udviklingsprojekter, der styrker den strategiske udvikling i regionens kulturmiljøer.

Med fokus på kulturens tværgående betydning i erhvervsudviklingen, byudviklingen og sundhedsfremmearbejdet har Kulturregionen, på baggrund af fælles værdier, identificeret fire temaområder, som vil være et gennemgående element i de konkrete aktiviteter og projekter som gennemføres i forbindelse med kulturaftalen.

Fire temaområder

Temaområde 1:
Kompetenceudvikling på kulturområdet i et europæisk perspektiv

Temaområde 2: 
Erhvervsudvikling gennem kreative alliancer

Temaområde 3:
Udvikling af kreative miljøer med professionelle kunstnere

Temaområde 4:
Kobling af bevægelsesaktiviteter og kultur

Læs mere om temaområderne her.