Talentudvikling klassisk musik

I regionen har flere af kommunerne satset på at skabe gode rammer om tiltrækningen af professionelle, klassiske musikere. Randers Kammerorkester er placeret i Randers Kommune, Det Jyske Ensemble i Viborg og Den Jyske Sinfonietta i Silkeborg. I modsætning til de to basisensembler er Den Jyske Sinfonietta et projektfinansieret orkester. Horsens Kommune afholder årligt en komponistkonkurrence som del af den klassiske musikfestival, Holmboe i Horsens. 

I perioden 2009-2011 ønsker aftalekommunerne at øge samarbejdet mellem institutionerne inden for den klassiske musik i hele kulturregionen. Der er allerede erfaringer med en talentlinie for børn på Randers Musikskole og Horsens Musikskole (mini-MGK), hvor særligt talentfulde børn sikres højt kvalificeret undervisning i vidt omfang, ligesom Den Kreative Skole i Silkeborg Kommune har en særlig talentlinje inden for klassisk musik. Målet er at knytte tættere bånd mellem musikskolerne, de professionelle orkestre, koncerthusene, kulturskolerne og børnekulturinstitutionerne for at sikre en stærkere fødekæde og et stimulerende musikmiljø for børn.

De fire musikskoler i vækstbåndet er alle mellemstore musikskoler med et lille men bredt, klassisk miljø på et højt niveau. Men disse miljøer er hver for sig for små til fortsat at kunne skabe en tilstrækkelig dynamisk, kvalitativ udvikling på området. Derfor har musikskolerne behov for netværksdannelse imellem elever og lærere indenfor de forskellige instrumentområder. Der ligger et stort potentiale i at udbygge de lokale undervisningsmiljøer med netværksdannelse imellem elever og lærere på de forskellige instrumentområder fra de fire ligestillede musikskoler.

Som første skridt på vejen er der i 2008 etableret et samarbejde mellem vækstbåndets musikskoler med fokus på talentudvikling. Horsens Musikskole har på vegne af alle musikskolerne i vækstbåndet ansøgt om midler til talentudviklingsprojektet hos Kunstrådets musikudvalg.

I perioden 2008-2010 afvikler Den Jyske Sinfonietta projektet ”Alle tiders musik”, der fornyer den klassiske koncertform som institution ved hjælp af innovativt lys- og videodesign, nye musikdramatiske former og formfusioner. Derigennem er det hensigten at nå en bredere del af befolkningen med klassisk musik – særligt børn og unge. Erhvervssamarbejder og tværfaglige partnerskaber er en afgørende del af projektets nyskabende idégrundlag. 

For yderligere oplysninger vedrørende talentudviklings inden for klassisk musik kontakt projektleder Jørn Steffensen.