Regionalt kulturarvsråd

Kulturarven bliver i højere og højere grad en ressource og en væsentlig faktor, når kommunerne debatterer udvikling, bosætning og livskvalitet for borgerne. Bevaring af kulturarven og kulturmiljøet får derfor mere og mere plads i kommunernes planlægning.

I de store østjyske købstadskommuner, hvor udviklingen går stærkt, er der meget stort behov for, at der hele tiden er fokus på bevaring og dokumentation af den lokale kulturarv. Derfor har de kulturhistoriske museer i Horsens, Viborg, Silkeborg og Randers indledt drøftelse om mulighederne for at oprette et regionalt kulturarvsråd, som skal arbejde målrettet med sikring af kulturmiljøerne i de fire kommuner.

Bevaring af kulturarven og kulturmiljøerne er i høj grad afhængig af en folkelig forståelse af og opbakning til bevaringsarbejdet. Derfor vil et kommende råds fremmeste opgave være at formidle kulturmiljøerne i de fire kommuner og vigtigheden af, at alle er med til at bevare dem for eftertiden. Denne formidlingsvirksomhed vil i høj grad komme til at ske ude i landskabet og i byrummene - på stederne hvor der er kulturmiljøer, som er værd at værne om.

I forhold til den kommunale planlægning vil et regionalt kulturarvsråd kunne fungere som en kvalificeret sparringspartner for kommunernes planafdelinger og tekniske forvaltninger, når der lave kommuneplaner og lokalplaner.