Kulturkonference 2011

Kulturkonferencen "Danske byers potentiale - med kulturen som vækstdriver for den strategiske byudvikling" er nu veloverstået og vi kan som arrangører se tilbage på to fantastiske afviklingsdage med faglige og kunstneriske indslag på højt niveau. Dage som bød på både oplagte oplægsholdere og konferencedeltagere. 

Hvis du ønsker at hente inspiration i konferencens faglige indlæg har du mulighed for det i den digitale bogudgivelse, som er udgivet i forbindelse med konferencen. Udgivelsen indeholder koncentrerede tekstudgaver af konferenceindlæggene og kan hentes i ipaper-udgave ved at trykke på illustrationen oven for eller som printvenlig udgave ved at trykke på pdf udgave til højre på siden.

Her kan du se program og power point præsentationer fra konferencen:

 Videoer vist på konferencen:

Baggrund for konferencen

Kulturregion Østjysk Vækstbånd afholdt i samarbejde med Kulturministeriet og Region Midtjylland kulturkonferencen "Danske byers potentiale - med kulturen som vækstdriver for den strategiske byudvikling" den 28. og 29. april på Værket i Randers. 

Konferencen vil belyste hvad der sker, når man vælger at anvende kulturen som udgangspunkt for strategisk byudvikling, og hvilke beslutningsprocesser der skal til, for at strategien lykkes. Hvordan kan man som politiker og embedsmand understøtte den strategiske byudvikling i ens egen by, så byens fulde potentiale forløses?

Kulturminister Per Stig Møller udtalte, i forbindelse med konferencen, følgende: 

"Med konferencen "Danske Byers Potentiale" er der lagt op til en vigtig drøftelse af, hvordan vores byer skal udvikle sig med kulturen i højsædet. Jeg håber derfor, at konferencen vil bidrage som inspiration for byerne, så de fremover i endnu højere grad tænker kulturarv, kunstnerisk udvikling og byplanlægning sammen til glæde for både de nulevende og de kommende generationer."

For yderligere information om konferencen kontakt projektleder Tone Lassen som træffes på tlf.: 89 15 14 39 / mobil: 51 56 24 39.