Projekter

Her kan du se et udvalg af tidligere projekter, der er blevet afviklet i forbindelse med Kulturudviklingsaftalen for Kulturregion Østjysk Vækstbånd.

Kulturregionen udvikler byudviklingsprojekt Urban Lab som understøtter skabelsen af byliv gennem tværfagligt samarbejde og udvikling af faglige netværk i region Midtjylland. Urban Lab indgår som en del af Aarhus Kulturhovedstad 2017.

Link til Urban Lab

Kulturaftalen tager fat på en gruppe helt centrale udfordringer, der forener de fire kommuner i det østjyske vækstbånd fra Randers over Viborg og Silkeborg til Horsens. Aftalen udspringer af et stærkt ønske om at udnytte viden og erfaringer på tværs af regionen gennem nytænkende udviklingsprojekter, der styrker den strategiske udvikling i regionens kulturmiljøer.

Med fokus på kulturens tværgående betydning i erhvervsudviklingen, byudviklingen og sundhedsfremmearbejdet har Kulturregionen, på baggrund af fælles værdier, identificeret fire temaområder, som vil være et gennemgående element i de konkrete aktiviteter og projekter som gennemføres i forbindelse med kulturaftalen.

Fire temaområder

Temaområde 1:
Kompetenceudvikling på kulturområdet i et europæisk perspektiv

Temaområde 2:
Erhvervsudvikling gennem kreative alliancer

Temaområde 3:
Udvikling af kreative miljøer med professionelle kunstnere

Temaområde 4:
Kobling af bevægelsesaktiviteter og kultur

Læs mere her

Cobra Forum – en genvej til oplevelse og forståelse af kunsten.

Asger Jorn gav i sin tid sine samlinger af egne værker sammen med en meget fornem samling af Cobra-kunstnerne til Silkeborg Kunstmuseum. Disse verdensberømte samlinger omfatter i dag vidunderlige malerier, skulpturer og grafik men også et righoldigt arkiv, der i breve, dag- og skitsebøger fortæller om ideerne bag kunstværkerne. Danske og udenlandske forskere har i mange år brugt dette materiale. Med Cobra Forum bliver dele af dette fantastiske materiale nu gjort tilgængeligt for alle besøgende på Museet. Cobra-kunstens særlige fokus på frigørelsen af vores iboende kreativitet vil således kunne opleves med kunstnernes egne ord i en anderledes direkte og vedkommende formidling. Samtidig vil skitsebøger og andre genstande, som er vigtige for forståelsen af kunstværkerne men som normalt henligger i magasiner, bliver gjort tilgængelige.

Læs den fulde projektbeskrivelse her

For yderligere information om projektet kontakt Silkeborg Kunstmuseum eller projektleder Jacob Thage.

Gennem udstillinger, workshops og temadage fortæller projektet TRÅD om den betydning, de tekstile håndværk har haft gennem historien, og videregiver teknikkerne i de traditionelle, danske tekstilhåndværk.

Mens fremstillingen af tekstiler førhen var en basal nødvendighed for alle kvinder og en vigtig del af deres sociale dannelse, er det i dag blevet en kreativ og rekreativ proces for de kvinder, der har lyst til håndens arbejde – nødvendigheden er blevet en anden.

Projektet TRÅD er tilegnet enhver med holdning og mening og nysgerrighed over for beklædning og tekstiler. TRÅD giver mulighed for at udforske og opleve den tekstile verden.

TRÅD er støttet af Kulturregion Østjysk Vækstbånd og Kulturministeriet.

TRÅD er skabt i et samarbejde mellem Textilseminariet i Viborg og Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Danmarks Industrimuseum i Horsens og Kulturhistorisk Museum i Randers deltager i projektet.

Læs projektbeskrivelsen for TRÅD her

For yderligere oplysninger kontakt TRÅD eller projektleder Karen Margrethe Boe.

Kultuhverv - innovation i kultur og erhverv

Projektet sætter fokus på innovation i virksomheder og udvikling af kulturinstitutioner.

I det ene fokusområde skal der etableres samarbejder mellem kunstnere og virksomheder for at skabe innovation på virksomhederne. Det skaber samtidig nye arbejdsområder for kunstnere.

Projektets andet fokusområde er at udvikle deltagende kulturinstitutioner ved at etablere et samarbejde mellem en erfaren leder af en privat virksomhed og en kulturinstitution om et konkret udviklingsområde. Institutionen drager nytte af virksomhedslederens erfaring og kompetence på et konkret fokusområde – altså en form for ”mentorordning”.

Se projektbeskrivelsen her

Se videointerview som kort giver et eksempel på betydningen af projektet her.

For yderligere oplysninger kontakt projektleder Thorsten Høegsberg Petersen

Vi ønsker at børn og unge bliver aktive brugere af vore kunst- og kulturtilbud, og derfor skal vi møde børnene, der hvor de er. Moderne børn og unge vil gerne deltage aktivt i forhold til deres omgivelser. De vil gerne lege og udforske, bruge hele kroppen og alle deres sanser. De vil have mulighed for at bruge deres kompetencer, bl.a. indenfor interaktive, moderne medier. Kulturprinsen - Børnekulturens Udviklingscenter - vil med sit projekt give regionens kunst- og kulturformidlere mulighed for at eksperimentere med og skabe nye former for formidling, som formår at udfordre børn og unges interesse og nysgerrighed. Gennem et inspirerende projektudviklingsforløb, vil formidlerne få den nyeste viden om bl.a. børnekultur og projektstyring, så de bliver i stand til at skabe spændende kulturprojekter på tværs af faglige og kommunale grænser. Til sidst i forløbet udskrives en konkurrence, hvor 4 vinderprojekter får midler til at blive gennemført. Børns reaktioner på oplevelserne samt viden om de nye modeller samles ind. Erfaringerne gøres nationalt tilgængelig af Kulturprinsen, bl.a. på en hjemmeside for både børn og voksne.

Læs projektbeskrivelsen her

For yderligere oplysninger kontakt Kulturprinsen eller projektleder Gro Ørting

Vandet er et projekt, hvor teatre og kunstmuseer inspirerer hinanden til at skabe helt nye former for formidling til børn og unge. Projektet er et samarbejde mellem regionens fire kunstmuseer, to egnsteatre og Kulturprinsen. Et forløb af international orienterede workshops vil resultere i seks spændende kunstudstillinger og teateropsætninger i efteråret 2010, alle med det fælles tema: Vand. Teaterinstruktører vil være med til at skabe de fire særudstillinger i Silkeborg, Randers, Viborg og Horsens Kunstmuseer, og de to teaterforestillinger vil blive opført i tæt forbindelse med udstillingerne. Virtuelle IT-installationer, lavet i samarbejde med CAVI (Center for Avanceret Visualisering og Interaktivitet), vil binde det hele sammen til én sammenhængende kunstnerisk event. Formidlingen vil give børnene opdagelseslyst, mulighed for at bruge deres sanser og for selv at være aktive. Vi vil give det unge publikum en anderledes kunstoplevelse, end de er vant til!

Læs projektbeskrivelsen her

For yderligere oplysninger kontakt Kulturprinsen eller projektleder Claus Reiche.

Mød eventyret langs Danmarks eneste flod!

Gudenå Explorer er et projekt, der kobler udemotion med den gode fortælling, hvor både de små og de store historier får plads.

Vi ønsker at give et indblik i den spændende og medrivende kultur- og naturhistorie langs Gudenåen samtidig med, at deltagerne får sved på panden, pulsen i vejret, røde kinder og masser af frisk luft!

Der er mulighed for at gennemføre den store udfordring i form af en 4 dages vandre-, cykel-, kano- eller kajaktur fra henholdsvis Gudenåens kilder i Tinnet Krat eller fra Skanderborg/Ry/Silkeborg til Tørvebryggen i Randers, eller man kan deltage i de mange kortere guidede ture.

Alt sammen foregår i uge 19 fra lørdag den 8. maj til søndag den 16. maj 2010.

Læs projektbeskrivelsen her

I regionen har flere af kommunerne satset på at skabe gode rammer om tiltrækningen af professionelle, klassiske musikere. Randers Kammerorkester er placeret i Randers Kommune, Det Jyske Ensemble i Viborg og Den Jyske Sinfonietta i Silkeborg. I modsætning til de to basisensembler er Den Jyske Sinfonietta et projektfinansieret orkester. Horsens Kommune afholder årligt en komponistkonkurrence som del af den klassiske musikfestival, Holmboe i Horsens.

I perioden 2009-2011 ønsker aftalekommunerne at øge samarbejdet mellem institutionerne inden for den klassiske musik i hele kulturregionen. Der er allerede erfaringer med en talentlinie for børn på Randers Musikskole og Horsens Musikskole (mini-MGK), hvor særligt talentfulde børn sikres højt kvalificeret undervisning i vidt omfang, ligesom Den Kreative Skole i Silkeborg Kommune har en særlig talentlinje inden for klassisk musik. Målet er at knytte tættere bånd mellem musikskolerne, de professionelle orkestre, koncerthusene, kulturskolerne og børnekulturinstitutionerne for at sikre en stærkere fødekæde og et stimulerende musikmiljø for børn.

De fire musikskoler i vækstbåndet er alle mellemstore musikskoler med et lille men bredt, klassisk miljø på et højt niveau. Men disse miljøer er hver for sig for små til fortsat at kunne skabe en tilstrækkelig dynamisk, kvalitativ udvikling på området. Derfor har musikskolerne behov for netværksdannelse imellem elever og lærere indenfor de forskellige instrumentområder. Der ligger et stort potentiale i at udbygge de lokale undervisningsmiljøer med netværksdannelse imellem elever og lærere på de forskellige instrumentområder fra de fire ligestillede musikskoler.

Som første skridt på vejen er der i 2008 etableret et samarbejde mellem vækstbåndets musikskoler med fokus på talentudvikling. Horsens Musikskole har på vegne af alle musikskolerne i vækstbåndet ansøgt om midler til talentudviklingsprojektet hos Kunstrådets musikudvalg.

I perioden 2008-2010 afvikler Den Jyske Sinfonietta projektet ”Alle tiders musik”, der fornyer den klassiske koncertform som institution ved hjælp af innovativt lys- og videodesign, nye musikdramatiske former og formfusioner. Derigennem er det hensigten at nå en bredere del af befolkningen med klassisk musik – særligt børn og unge. Erhvervssamarbejder og tværfaglige partnerskaber er en afgørende del af projektets nyskabende idégrundlag.

For yderligere oplysninger vedrørende talentudviklings inden for klassisk musik kontakt projektleder Jørn Steffensen.

Kulturarven bliver i højere og højere grad en ressource og en væsentlig faktor, når kommunerne debatterer udvikling, bosætning og livskvalitet for borgerne. Bevaring af kulturarven og kulturmiljøet får derfor mere og mere plads i kommunernes planlægning.

I de store østjyske købstadskommuner, hvor udviklingen går stærkt, er der meget stort behov for, at der hele tiden er fokus på bevaring og dokumentation af den lokale kulturarv. Derfor har de kulturhistoriske museer i Horsens, Viborg, Silkeborg og Randers indledt drøftelse om mulighederne for at oprette et regionalt kulturarvsråd, som skal arbejde målrettet med sikring af kulturmiljøerne i de fire kommuner.

Bevaring af kulturarven og kulturmiljøerne er i høj grad afhængig af en folkelig forståelse af og opbakning til bevaringsarbejdet. Derfor vil et kommende råds fremmeste opgave være at formidle kulturmiljøerne i de fire kommuner og vigtigheden af, at alle er med til at bevare dem for eftertiden. Denne formidlingsvirksomhed vil i høj grad komme til at ske ude i landskabet og i byrummene - på stederne hvor der er kulturmiljøer, som er værd at værne om.

I forhold til den kommunale planlægning vil et regionalt kulturarvsråd kunne fungere som en kvalificeret sparringspartner for kommunernes planafdelinger og tekniske forvaltninger, når der lave kommuneplaner og lokalplaner.

Det tidligere kulturaftaleprojekt ”Center for regional scenekunstudvikling” fra kulturudviklingsaftalen 2008, videreføres, gennem et nyt samarbejde mellem bl.a. Randers EgnsTeater og de øvrige producerende teatre i region midtjylland, Region Midtjylland og Århus Universitet, i de kommende år.

Kulturkonferencen "Danske byers potentiale - med kulturen som vækstdriver for den strategiske byudvikling" er nu veloverstået og vi kan som arrangører se tilbage på to fantastiske afviklingsdage med faglige og kunstneriske indslag på højt niveau. Dage som bød på både oplagte oplægsholdere og konferencedeltagere.

Hvis du ønsker at hente inspiration i konferencens faglige indlæg har du mulighed for det i den digitale bogudgivelse, som er udgivet i forbindelse med konferencen. Udgivelsen indeholder koncentrerede tekstudgaver af konferenceindlæggene og kan hentes i ipaper-udgave ved at trykke på illustrationen oven for eller som printvenlig udgave ved at trykke på pdf udgave til højre på siden.

Her kan du se program og power point præsentationer fra konferencen:

 Videoer vist på konferencen:

Baggrund for konferencen

Kulturregion Østjysk Vækstbånd afholdt i samarbejde med Kulturministeriet og Region Midtjylland kulturkonferencen "Danske byers potentiale - med kulturen som vækstdriver for den strategiske byudvikling" den 28. og 29. april på Værket i Randers.

Konferencen vil belyste hvad der sker, når man vælger at anvende kulturen som udgangspunkt for strategisk byudvikling, og hvilke beslutningsprocesser der skal til, for at strategien lykkes. Hvordan kan man som politiker og embedsmand understøtte den strategiske byudvikling i ens egen by, så byens fulde potentiale forløses?

Kulturminister Per Stig Møller udtalte, i forbindelse med konferencen, følgende:

"Med konferencen "Danske Byers Potentiale" er der lagt op til en vigtig drøftelse af, hvordan vores byer skal udvikle sig med kulturen i højsædet. Jeg håber derfor, at konferencen vil bidrage som inspiration for byerne, så de fremover i endnu højere grad tænker kulturarv, kunstnerisk udvikling og byplanlægning sammen til glæde for både de nulevende og de kommende generationer."