Projekter

I det følgende præsenteres de projekter som i øjeblikket gennemføres i forbindelse med Kulturaftalen 2009-2011.

Indsatsområder 2016 - 2017

Indsatsområder i kulturaftalen for 2016 - 2017, som skal løfte den kulturpolitiske vision om at skabe levende kulturbyer.

Indsatsområder 2012 - 2015

Her kan du får mere information om Kulturaftalens tre indsatsområder: Den kulturelle byudvikling, Ungekultur og Kulturarvsspor i landskabet.

Projekter 2012 - 2015

Her kan du få mere information om kulturaftalens tre projekter: Levende byrum, Levende ungekultur og Levende Kulturarvs-SPOR.

Ph.D projekt i kulturregionen

Kulturregion Østjysk Vækstbånd har igangsat et Ph.D projekt som løber fra december 2010 til december 2013, og er givet den danske titel: "Kultur- og oplevelsesrum – i et samarbejde mellem kommuner"

Urban Lab 2013 - 2017

Urban Lab-projektet er et kompetenceudviklingsforløb, som har det ene meget klare mål, at kvalificere og sikre kvaliteten i den fremtidige danske byrumsudvikling.

Arkiv

Her kan du se de projekter, der er blevet afviklet i forbindelse med Kulturudviklingsaftalen for Kulturregion Østjysk Vækstbånd.