Levende ungekultur

Kulturaftaleindsats for Levende ungekultur, tillægsaftale 2019

Projektbeskrivelser for Levende ungekultur 2018

Kontakt

Kontaktinformation til fagkoordinatorerne for ungeindsatsen i kulturregionens fire kommuner:

Horsens Kommune
Michala Mellson
E-mail: mime@horsens.dk

Randers Kommune
Tine Eibye
E-mail: tine@randersegnsteater.dk

Silkeborg Kommune
Lina Simone Bergstrøm
E-mail: LinaSimone.Bergstrom@silkeborg.dk

Viborg Kommune
René Clausen
E-mail: rene@stationen.dk