Kulturpolitik

Kulturpolitikken stiler mod at styrke kvaliteten af de kulturelle tilbud over hele landet gennem øget arbejdsdeling, koordinering og ligeværdig dialog.

Hovedformålet med kulturaftaler er således at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem de forskellige geografiske niveauer i kulturpolitikken. Et rigt kulturliv i hele landet kan fremmes ved at skabe og styrke kulturelle fyrtårne.

Formålet er endvidere:

  • At understøtte kommunernes engagement på kulturområdet.
  • At styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser.
  • At give større dispositionsfrihed på det lokale niveau, og derved forbedre ressourceudnyttelsen og fremme den kulturelle udvikling på det lokale niveau.
  • At sætte fokus på mål og resultater i den lokale kulturpolitik.
  • At fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i regionen med vægt på kvalitet.
  • At opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det samlede kulturliv i hele landet.